Skip to main content

Trijumfator značenje

šta znači Trijumfator

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijumfator (latinski triumphator) pobednik, onaj koji slavi pobedu; v. trijumf.

Reč Trijumfator napisana unazad: trijumfator i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. триумпхатор) победник, онај који слави победу; в. тријумф.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t