Skip to main content

Trijumvir značenje

šta znači Trijumvir

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijumvir (latinski triumvir) u starom Rimu: član trojice koji su upravljali državom ili obavljali druge važne poslove; pl. trijumviri.

Reč Trijumvir napisana unazad: trijumvir i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. триумвир) у старом Риму: члан тројице који су управљали државом или обављали друге важне послове; пл. тријумвири.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t