Skip to main content

Trijumvirat značenje

šta znači Trijumvirat

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijumvirat (latinski triumviratus) služba trijumvira; vladavina trojice, društvo trojice.

Reč Trijumvirat napisana unazad: trijumvirat i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. триумвиратус) служба тријумвира; владавина тројице, друштво тројице.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t