Skip to main content

Trik značenje

šta znači Trik

Na latinici: Definicija i značenje reči Trik (eng. trick,od nemačke reči: Trick) obmana, opsena, vešto izvedena prevara; lukavstvo, podvala, smicalica, ujdurma; doskočica, veština, majstorija.

Reč Trik napisana unazad: trik i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. трицк, нем. Трицк) обмана, опсена, вешто изведена превара; лукавство, подвала, смицалица, ујдурма; доскочица, вештина, мајсторија.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t