Skip to main content

Triko značenje

šta znači Triko

Na latinici: Definicija i značenje reči Triko (fr. tricot) pletenjem izrađene tkanine; pleteno odelo, pletena potkošulja; tesno pripijene pletene čakšire (balet-nih igrača, akrobata, gimnastičara i dr.).

Reč Triko napisana unazad: triko i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. трицот) плетењем израђене тканине; плетено одело, плетена поткошуља; тесно припијене плетене чакшире (балет-них играча, акробата, гимнастичара и др.).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t