Skip to main content

Trikolora značenje

šta znači Trikolora

Na latinici: Definicija i značenje reči Trikolora (fr. tricolore) zastava od tri boje, trobojka, trobojnica.

Reč Trikolora napisana unazad: trikolora i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. трицолоре) застава од три боје, тробојка, тробојница.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t