Skip to main content

Trikolov značenje

šta znači Trikolov

Na latinici: Definicija i značenje reči Trikolov (od grčke reči: tri-, kolon član) stvar sastavljena od tri člana ili dela; poet. pesma sa tri vrste stihova.

Reč Trikolov napisana unazad: trikolov i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, колон члан) ствар састављена од три члана или дела; поет. песма са три врсте стихова.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t