Skip to main content

Trikotaža značenje

šta znači Trikotaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Trikotaža (fr. tricotage) 1. roba od vune, pamuka i svile koja se izrađuje mašin-skim pletenjem; 2. radionica gde se izrađuje ili trgovina u kojoj se prodaje pletena roba.

Reč Trikotaža napisana unazad: trikotaža i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. трицотаге) 1. роба од вуне, памука и свиле која се израђује машин-ским плетењем; 2. радионица где се израђује или трговина у којој се продаје плетена роба.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t