Skip to main content

Trilema značenje

šta znači Trilema

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilema (od grčke reči: tri-, lemma postavka) 1. logika: posredni zaključak stvoren na osnovu pretpostavki (hipoteza) sa tročlanim drugim stavom u prvoj, pogodbenoj, premi-si; 2. izbor između triju stvari ili triju puteva za delanje.

Reč Trilema napisana unazad: trilema i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, лемма поставка) 1. лог. посредни закључак створен на основу претпоставки (хипотеза) са трочланим другим ставом у првој, погодбеној, преми-си; 2. избор између трију ствари или трију путева за делање.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t