Skip to main content

Triler značenje

šta znači Triler

Na latinici: Definicija i značenje reči Triler (eng. thriller) 1. jezoviti roman, detektivski ili špijunski film; triling. (nem. Triller,od italijanske reči: trillo) 2. kuz. treperenje glasa ili zvuka usled brzog ponavljanja jednog tona.

Reč Triler napisana unazad: triler i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. тхриллер) 1. језовити роман, детективски или шпијунски филм; трилинг. (нем. Триллер, итал. трилло) 2. куз. треперење гласа или звука услед брзог понављања једног тона.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t