Skip to main content

Trilion značenje

šta znači Trilion

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilion (od latinske reči: trillio,od francuske reči: trillion) kod Engleza i Nemaca: milion na treći stepen, (106 ) 3 = 1018; kod Francuza i Amerikanaca: milion na drugi stepen, (10v ) 2 = 1012 .

Reč Trilion napisana unazad: trilion i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. триллио, фр. триллион) код Енглеза и Немаца: милион на трећи степен, (106 ) 3 = 1018; код Француза и Американаца: милион на други степен, (10в ) 2 = 1012 .

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t