Skip to main content

Trilirati značenje

šta znači Trilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilirati (nem. trillern) istresati, treperiti glasom ili zvukom; ćurlikati.

Reč Trilirati napisana unazad: trilirati i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. триллерн) истресати, треперити гласом или звуком; ћурликати.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t