Skip to main content

Triliteralan značenje

šta znači Triliteralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Triliteralan (latinski tri-, littera slovo) koji se sastoji od tri slova, troslovan.

Reč Triliteralan napisana unazad: triliteralan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. три-, литтера слово) који се састоји од три слова, трослован.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t