Skip to main content

Trilivgvičan značenje

šta znači Trilivgvičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilivgvičan (latinski tri-, lingua jezik) troje-zični, na tri jezika; koji govori tri jezika.

Reč Trilivgvičan napisana unazad: trilivgvičan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. три-, лингуа језик) троје-зични, на три језика; који говори три језика.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t