Skip to main content

Trilobiti značenje

šta znači Trilobiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilobiti (od grčke reči: tri-, lobds mahuna, ljuska) pl.zoologija: okamenotinski (fosilni) članko-nošci iz reda ljuskara, sa telom podelje-nim u tri režnja.

Reč Trilobiti napisana unazad: trilobiti i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, лобдс махуна, љуска) пл. зоол. окаменотински (фосилни) чланко-ношци из реда љускара, са телом подеље-ним у три режња.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t