Skip to main content

Trilogija značenje

šta znači Trilogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilogija (od grčke reči: trilogia tri tragedije sa kojima su pesnici tragičari istupali u dram-skim utakmicama) 1. govor u tri dela; 2. tri drame, sneva, romana koji svaki za sebe predstavljaju celinu, a sva tri zajedno takođe čine celinu; 3. kod starih Grka: tri tragedije jednog pisca koje su zajedno činile celinu, ili su prikazivane jedna za drugom o Dionizosovim svetkovinama (uz ove se obično, kao četvrta, prikazivala još i jedna satirska igra, to se onda zvalo tetralogija).

Reč Trilogija napisana unazad: trilogija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. трилогиа три трагедије са којима су песници трагичари иступали у драм-ским утакмицама) 1. говор у три дела; 2. три драме, снева, романа који сваки за себе представљају целину, а сва три заједно такође чине целину; 3. код старих Грка: три трагедије једног писца које су заједно чиниле целину, или су приказиване једна за другом о Дионизосовим светковинама (уз ове се обично, као четврта, приказивала још и једна сатирска игра, то се онда звало тетралогија).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t