Skip to main content

Trilogizam značenje

šta znači Trilogizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilogizam (od grčke reči: tri-, 16gos pojam) fil. način mišljenja po kome se svaki predmet saznanja svodi na tri pojma, a svet shvata i objašnjava „trilogično",to jest troetapno, i „trilogistički",to jest tropojamno.

Reč Trilogizam napisana unazad: trilogizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, 16гос појам) фил. начин мишљења по коме се сваки предмет сазнања своди на три појма, а свет схвата и објашњава „трилогично", тј. троетапно, и „трилогистички", тј. тропојамно.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t