Skip to main content

Trilogrif značenje

šta znači Trilogrif

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilogrif (od grčke reči: tri-, logos reč, grfphos zagonetka) zagonetka u tri reči.

Reč Trilogrif napisana unazad: trilogrif i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, логос реч, грфпхос загонетка) загонетка у три речи.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t