Skip to main content

Trilupa značenje

šta znači Trilupa

Na latinici: Definicija i značenje reči Trilupa (od grčke reči: tria, latinski tria,od francuske reči: loupe) ot. lupa sa tri sočiva.

Reč Trilupa napisana unazad: trilupa i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. триа, лат. триа, фр. лоупе) от. лупа са три сочива.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t