Skip to main content

Trimetar značenje

šta znači Trimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Trimetar (od grčke reči: trimetros) četr. stih od tri stope ili dipodije; naročito: jambski trimetar ili senar, stih grčkih tragiča-ra (U-IU-IU-IU-IU-IU- ).

Reč Trimetar napisana unazad: trimetar i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. триметрос) четр. стих од три стопе или диподије; нарочито: јамбски триметар или сенар, стих грчких трагича-ра (У-ИУ-ИУ-ИУ-ИУ-ИУ- ).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t