Skip to main content

Trimo značenje

šta znači Trimo

Na latinici: Definicija i značenje reči Trimo (fr. trumeau) deo zida između dva prozora; ogledalo na zidu između dva prozora ili iznad kamila.

Reč Trimo napisana unazad: trimo i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. трумеау) део зида између два прозора; огледало на зиду између два прозора или изнад камила.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t