Skip to main content

Trimorfan značenje

šta znači Trimorfan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trimorfan (od grčke reči: tri-morphos) troobličan, troličan, sa tri lika; trimorfne biljke bog. biljke kod kojih se cvetovi javljaju u tri oblika.

Reč Trimorfan napisana unazad: trimorfan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. три-морпхос) трообличан, троличан, са три лика; триморфне биљке бог. биљке код којих се цветови јављају у три облика.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t