Skip to main content

Trimorfizam značenje

šta znači Trimorfizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Trimorfizam (od grčke reči: trf-morphos) trooblič-nost, troličnost.

Reč Trimorfizam napisana unazad: trimorfizam i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. трф-морпхос) трооблич-ност, троличност.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t