Skip to main content

Trinom značenje

šta znači Trinom

Na latinici: Definicija i značenje reči Trinom (od grčke reči: tri-, latinski nomen ime, naziv) matematika: algebarski izraz koji se sastoji od tri člana, npr. a + b+c, tročlan izraz.

Reč Trinom napisana unazad: trinom i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, лат. номен име, назив) мат. алгебарски израз који се састоји од три члана, нпр. а + б+ц, трочлан израз.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t