Skip to main content

Trio značenje

šta znači Trio

Na latinici: Definicija i značenje reči Trio (ital. trio) muz. komad za tri glasa ili instrumenta; druga polovina komada (u igri, marševima islično:), srednji deo plesa;isto znači i tercet.

Reč Trio napisana unazad: trio i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. трио) муз. комад за три гласа или инструмента; друга половина комада (у игри, маршевима и сл.), средњи део плеса; уп. терцет.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t