Skip to main content

Trioda značenje

šta znači Trioda

Na latinici: Definicija i značenje reči Trioda (od grčke reči: tri-, odos put)trgovina:,fizika:,tehnika: vaku-umna cev, lampa, sa tri elektrode.

Reč Trioda napisana unazad: trioda i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, одос пут) трг., физ., тех. ваку-умна цев, лампа, са три електроде.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t