Skip to main content

Triole značenje

šta znači Triole

Na latinici: Definicija i značenje reči Triole (ital. triole) pl. kuz. tri note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvede dve takve note.

Reč Triole napisana unazad: triole i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. триоле) пл. куз. три ноте које се изводе за исто време за које би се изведе две такве ноте.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t