Skip to main content

Triolet značenje

šta znači Triolet

Na latinici: Definicija i značenje reči Triolet (fr. triolet) poet. pesmica od osam stihova kod koje se posle trećeg stiha ponavlja prvi stih, a posle šestog oba prva stiha.

Reč Triolet napisana unazad: triolet i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. триолет) поет. песмица од осам стихова код које се после трећег стиха понавља први стих, а после шестог оба прва стиха.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t