Skip to main content

Trioni značenje

šta znači Trioni

Na latinici: Definicija i značenje reči Trioni (latinski triones) pl.astronomija: sazvežđe Velikog i Malog medveda.

Reč Trioni napisana unazad: trioni i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. трионес) пл. астр. сазвежђе Великог и Малог медведа.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t