Skip to main content

Triorhos značenje

šta znači Triorhos

Na latinici: Definicija i značenje reči Triorhos (od grčke reči: tri-, orchis mudo)medicina: trosemenjak, čovek sa tri jajeta (muda).

Reč Triorhos napisana unazad: triorhos i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, орцхис мудо) мед. тросемењак, човек са три јајета (муда).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t