Skip to main content

Triosonata značenje

šta znači Triosonata

Na latinici: Definicija i značenje reči Triosonata (ital. sonata a tre) kuz. barokna kompozicija za tri instrumenta (najčešće za gudače).

Reč Triosonata napisana unazad: triosonata i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. соната а тре) куз. барокна композиција за три инструмента (најчешће за гудаче).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t