Skip to main content

Trip značenje

šta znači Trip

Na latinici: Definicija i značenje reči Trip (ital. trippa,od francuske reči: tripe de velours) polusomot, vuneni somot (od sirove svile ili vune na lanenoj ili kudeljnoj osnovi).

Reč Trip napisana unazad: trip i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. триппа, фр. трипе де велоурс) полусомот, вунени сомот (од сирове свиле или вуне на ланеној или кудељној основи).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t