Skip to main content

Tripanosoma značenje

šta znači Tripanosoma

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripanosoma (od grčke reči: trypanon svrdlo, burgija, soma telo, od latinske reči: Trypanosomae)biologija: praživotinje iz klase bičara koje žive kao gotovani u krvi i tkivnom soku životinje, dva do tri puta veće od crvenih krvnih zrnaca, izazivači raznih oboljenja, naročito spavaće bolesti;isto znači i tripanozis.

Reč Tripanosoma napisana unazad: tripanosoma i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. трyпанон сврдло, бургија, сома тело, нлат. Трyпаносомае) биол. праживотиње из класе бичара које живе као готовани у крви и ткивном соку животиње, два до три пута веће од црвених крвних зрнаца, изазивачи разних обољења, нарочито спаваће болести; уп. трипанозис.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t