Skip to main content

Tripanozis značenje

šta znači Tripanozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripanozis (od grčke reči: trypanon svrdlo, burgija)medicina: bolest spavanja, spavaća bolest.

Reč Tripanozis napisana unazad: tripanozis i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. трyпанон сврдло, бургија) мед. болест спавања, спаваћа болест.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t