Skip to main content

Tripartitan značenje

šta znači Tripartitan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripartitan (latinski tripartitus) podeljen natro-je, na tri dela, trostruk.

Reč Tripartitan napisana unazad: tripartitan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. трипартитус) подељен натро-је, на три дела, трострук.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t