Skip to main content

Tripe značenje

šta znači Tripe

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripe (ital. trippa) pl. kup. škembići.

Reč Tripe napisana unazad: tripe i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. триппа) пл. куп. шкембићи.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t