Skip to main content

Triper značenje

šta znači Triper

Na latinici: Definicija i značenje reči Triper (nem. triefen, tropfen, kapati, kaplja-ti, Tripper)medicina: kapavac, zapaljenje mo-kraćne cevi izazvane bakterijom gonokok, spolna bolest; gonoreja.

Reč Triper napisana unazad: triper i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. триефен, тропфен, капати, капља-ти, Триппер) мед. капавац, запаљење мо-краћне цеви изазване бактеријом гонокок, сполна болест; гонореја.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t