Skip to main content

Tripl-antant značenje

šta znači Tripl-antant

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripl-antant (fr. triple-entente) trojni sporazum, naročito sporazum između Engleske, Francuske i Rusije (1904.godina:), kao protivtežatakozvani: „trojnom savezu" koji je postojao između Nemačke, Austro-Ugarske i Italije.

Reč Tripl-antant napisana unazad: tripl-antant i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. трипле-ентенте) тројни споразум, нарочито споразум између Енглеске, Француске и Русије (1904. год.), као противтежа тзв. „тројном савезу" који је постојао између Немачке, Аустро-Угарске и Италије.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t