Skip to main content

Triplan značenje

šta znači Triplan

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplan (od grčke reči: tri-, latinski planum ravan, vodoravan)avijacija: aeroplan sa tri reda krila.

Reč Triplan napisana unazad: triplan i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, лат. планум раван, водораван) авиј. аероплан са три реда крила.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t