Skip to main content

Triplet značenje

šta znači Triplet

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplet (latinski triplex trostruk, trogub) opt. 1. lupa sa tri sočiva; 2. spektralna linija koja se pri razlaganju raspada u tri pojedinačne linije.

Reč Triplet napisana unazad: triplet i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. триплеx трострук, трогуб) опт. 1. лупа са три сочива; 2. спектрална линија која се при разлагању распада у три појединачне линије.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t