Skip to main content

Triplicirati značenje

šta znači Triplicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplicirati (latinski triplicare) utrostručiti, utrojiti, utrostručavati, utrogubiti; predati (sudu) tripliku; odgovoriti na dupliku.

Reč Triplicirati napisana unazad: triplicirati i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. триплицаре) утростручити, утројити, утростручавати, утрогубити; предати (суду) триплику; одговорити на дуплику.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t