Skip to main content

Triplicitet značenje

šta znači Triplicitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplicitet (od latinske reči: triplicitas) trostrukost, trogubost; trojstvo.

Reč Triplicitet napisana unazad: triplicitet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. триплицитас) трострукост, трогубост; тројство.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t