Skip to main content

Triplika značenje

šta znači Triplika

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplika (latinski triplex, od latinske reči: triplica) u pole-mici odgovor, utuk na dupliku.

Reč Triplika napisana unazad: triplika i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. триплеx, нлат. триплица) у поле-мици одговор, утук на дуплику.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t