Skip to main content

Triplikacija značenje

šta znači Triplikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplikacija (od latinske reči: triplicatio) utrostruča-vanje, utrostručenje.

Reč Triplikacija napisana unazad: triplikacija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. триплицатио) утроструча-вање, утростручење.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t