Skip to main content

Triplikat značenje

šta znači Triplikat

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplikat (od latinske reči: triplicatum) izrada nekog predmeta ili dokumenta u trećem primer-ku; treći primerak čega;isto znači i duplikat.

Reč Triplikat napisana unazad: triplikat i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. триплицатум) израда неког предмета или документа у трећем пример-ку; трећи примерак чега; уп. дупликат.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t