Skip to main content

Triplirati značenje

šta znači Triplirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplirati (fr. tripler) utrojiti, utrostru-čiti, utrostručavati, utrogubiti.

Reč Triplirati napisana unazad: triplirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. триплер) утројити, утростру-чити, утростручавати, утрогубити.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t