Skip to main content

Triplum značenje

šta znači Triplum

Na latinici: Definicija i značenje reči Triplum (latinski triplum) nešto trostruko, tro-gubo; in triplo (latinski in triplo) u tri primerna, u tri prepisa

Reč Triplum napisana unazad: triplum i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. триплум) нешто троструко, тро-губо; ин трипло (лат. ин трипло) у три примерна, у три преписа

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t