Skip to main content

Tripoli značenje

šta znači Tripoli

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripoli (fr. tripoli, od latinske reči: terra tripolitana zemlja triprliska) eivožuta ili crvenkasta zemljasta vrsta kamena, služi za gla-čanje metala, kamenja i dr. (naziv po gradu Tripolisu, preko koga je dolazio u trgovinu iz Sev. Amerike); tripalj.

Reč Tripoli napisana unazad: tripoli i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. триполи, нлат. терра триполитана земља трипрлиска) еивожута или црвенкаста земљаста врста камена, служи за гла-чање метала, камења и др. (назив по граду Триполису, преко кога је долазио у трговину из Сев. Америке); трипаљ.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t