Skip to main content

Tripsin značenje

šta znači Tripsin

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripsin (od grčke reči: thrypto rastarem, razmrvim) ferment gušterače; rastvara belančevine i produkte njihovog nepotpunog raspadanja.

Reč Tripsin napisana unazad: tripsin i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. тхрyпто растарем, размрвим) фермент гуштераче; раствара беланчевине и продукте њиховог непотпуног распадања.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t