Skip to main content

Tripsis značenje

šta znači Tripsis

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripsis (od grčke reči: tripsis)medicina: trenje, trljanje, masiranje, frotiranje.

Reč Tripsis napisana unazad: tripsis i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. трипсис) мед. трење, трљање, масирање, фротирање.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t